Skup złomu Pruszków, Warszawa tel. +48 793 784 888

Skup akumulatorów

Akumulatory elektryczne jako wtórne źródło energii, którego zadaniem jest jej magazynowanie, by po wyładowaniu można było ponownie doprowadzić do stanu naładowania są przecież powszechnie stosowane nie tylko w samochodach.

Najczęściej używane są akumulatory kwasowe (ołowiowe) i zasadowe (niklowo-żelazowe, srebrowo-cynkowe, niklowo-kadmowe). Oprócz naczynia z elektrolitami w każdym akumulatorze znajdują się elektrody, które tworzą razem ogniwa galwaniczne.

Zużyty akumulator i… co dalej?

Wyrzucanie baterii i akumulatorów na wysypiska komunalne to niestety bardzo powszechna praktyka stosowana w Polsce, a z tego powodu wiele niebezpiecznych substancji przenika do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, powodując zanieczyszczenia i skażenie. To poważna sprawa!

Można temu przeciwdziałać, pamiętając, że baterie i akumulatory stanowią znaczną wartość surowcową, które poddane recyklingowi chronią naturalne złoża surowcowe.

Proces recyklingu akumulatorów to głównie odzysk ołowiu i kwasu siarkowego. Wielkość zapotrzebowania na przerób akumulatorów ołowiowych w naszym kraju szacowana jest na około 80-100 tys. ton. Aktualne przepisy prawne wymuszają na przedsiębiorcach obowiązek ich odzysku baterii i akumulatorów oraz recyklingu jako odpadu poużytkowego.

Recykling zużytych akumulatorów ma na celu nie tylko zmniejszenie zalegających na wysypiskach odpadów, ale przede wszystkim ograniczenie zużycia zasobów surowców naturalnych.

Gospodarstwa domowe i małe zakłady

Problemem pozostaje system zbiórki oraz transportu baterii i akumulatorów, w szczególności tych, które powstają u małych oraz średnich wytwórców. Poważnym problemem stanowią również odpady powstające w dużym rozproszeniu tzn. w gospodarstwach domowych, rolnictwie, małych zakładach samochodowych. Te trudności może pomóc rozwiązać nasz skup złomu.

Jak widać tę sytuację zmienić mogą także indywidualni dostarczyciele. Warto więc zostawić stary akumulator w skupie złomu, a dzięki temu oszczędzić pieniądze i środowisko naturalne!