Skup złomu Pruszków, Warszawa tel. +48 793 784 888

Skup aluminium

Aluminium

skup aluminium pruszkówJest to glin o czystości technicznej, zawierający różne ilości zanieczyszczeń, zależnie od metody otrzymywania.
W wyniku rafinacji elektrolitycznej otrzymuje
się aluminium zawierające 99,95–99,955% Al. Aluminium hutnicze, otrzymywane przez elektrolizę tlenku glinu w stopionym kriolicie, zawiera 99,0–99,8% Al.
W odniesieniu do pierwiastka chemicznego (Al, łac. aluminium) stosuje się określenie ,,glin”. Według niektórych źródeł oraz
w mowie potocznej termin „aluminium” odnosi się również
do pierwiastka chemicznego (glinu, Al).